Zahradní železnice

Zahradní železnice nad Mniší horou - Rakovec

Fotogalerie zahradní dráhy

Zahradní železnice - Hl. Stránka > Galerie

Zahradní železnice

Fotogalerie-MENU

Motorové loko. a vozy

Parní loko. a vozy

Elektrické loko. a vozy

Osobní vozy

Nákladní vozy

Zahradní železnice

Stavby

Prapočátky provozu 2003

Počátky provozu 2004

Foto 2005

Foto 2006

Foto 2007

Foto 2008

Zahradní železnice

Foto 2009

Foto 2010

Foto 2011

Foto 2012

Foto 2013

Foto 2014

Foto 2015

Foto 2016

Foto 2017

Foto 2018

Foto 2019

Foto 2020

Foto 2021

Fotogalerie zahradní dráhy nad Mniší horou je sestavena z několika oddílů stránek. Jednak jsou to fotogalerie hnacích a tažených vozidel a stavebních objektů spolu s technickými popisy jejich skutečných předloh. Takže zde najdeme jednak vozidla malá z polních a průmyslových drážek, ale i vozidla poměrně velká - konkrétně elektrické lokomotivy a vozy švýcarských horských úzkokolejek FO, RhB a WSB. Střední velikost pak tvoří vozidla našich a německých úzkokolejek JHMD, ČD(ČSD), DB(DR), HSB a jiných. Další část fotogalerie představuje některé roky provozu a stavby zahradní dráhy - od úplných prvopočátků až po současnost.