Zahradní železnice

Zahradní železnice nad Mniší horou

Fotogalerie roku 2004 - počátky provozu

Zahradní železnice - Hl. Stránka > Fotogalerie > Fotogalerie 2004 počátky provozu


Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice
Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice
Fotogalerie roku 2004 zobrazuje provoz na zahradní železnici v počátcích, kdy se přemisťoval terén a dráha byla bez štěrku jen na zemině. Jako kolejivo se používaly hranolové profily spolu s podkladnicemi z plastické hmoty - velkoplošný materiál. Toto kolejivo se osvědčilo zejména na travnatém podkladu, kdy tráva u klasického kolejiva lezla do hnacího ústrojí modelů, popřípadě se zachytávala o všechny výstupky vagonů a znepojíznila tak soupravu. U tohoto dělaného kolejiva nic takového nenastávalo, neboť stonky a květy trávy byly dík "kolejové silnici" udržovány v dostatečné vzdálenosti od všech součástí vozidel a tedy nezpůsobovaly žádné problémy.


Zahradní železnice - Hl. stránka