Zahradní železnice

Zahradní železnice nad Mniší horou - Rakovec

Fotogalerie drážních staveb

Zahradní železnice - Hl. Stránka > Fotogalerie > Drážní stavby


Výhybkářské stanoviště


Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice
Výhybkářské stanoviště bylo stavěno podle c. a k. drážních normálií. Šlo o stavbu ze dřeva hnědé barvy potažené plechovou nebo lepenkovou střechou vybavenou plechovými kamny stolem a židlí, která v průběhu let doznala celou řadu barevných změn včetně vnitřní výbavy. Výhybkářská stanoviště dnes již zpravidla neslouží svému účelu (bylo zavedeno centrální dálkové ovládání výhybek), některá již byla zrušena popřípadě slouží údržbě výhybek na zhlaví.

Obilné silo


Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice
Stavba obilného sila je poněkud mladšího data než jsou stavby výhybkářských stanovišť (stavěly se na konci existence Rakouska-Uherska a v průběhu I. republiky). Navíc se nestavěly podle c. a k. drážních norem, ale podle zemědělských a potravinářských potřeb. Silo které bylo předlohou naší zahradní železnice se nachází v Sudoměřicích u Tábora a v době svého focení ještě sloužilo svému účelu. Na našem území existuje mnoho podobných obilných sil situovaných zejména u železničních stanic doplněných svými manipulačními kolejemi.

Stanice Steinbach


Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice
Železniční stanice Steinbach se nachází ve Spolkové republice Německo v Krušných horách na úzkokolejné trati Wolkenstein - Jőhstadt. Stanice Steinbach leží asi uprostřed a dnes je prozatím koncovou stanicí neboť úsek Steinbach - Wolkenstein nebyl po zrušení dráhy a po jejím opětovném obnovení již zprovoznněn. Úzkokolejné vláčky dnes tedy jezdí jen do Steinbachu, kde končí. Staniční budova ve Steinbachu je zajímavá tím, že železniční sklad a čekárna s výdejnou jízdenek tvoří jeden objekt.
Předloha stanice Steinbach byla pro zahradní železnici vybrána z prostorových důvodů kolejiště zahradní železnice. Výpravní budova zahradní železnice je poněkud trochu jiná z důvodů nemožnosti přístupu k moderním výrobním technologiím. Stěny modelu jsou proto "omítnuté". Jen střecha objektu je vyrytá do tvaru eternitu. Za normálních okolností by byla použita výpravní nádražní budova c a k. Rakouských normálií (další předloha), ale z důvodu prostoru byl zvolen "jezevčík" Steinbach.

Stanice c a k Rakousko-Uhersko


Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice
Železniční stanice podle c a k. Rakouských drážních norem se nachází na mnoha místech naší republiky a Rakouska. Model je stavěn podle příručky Malá železnice sešit D4 - drážní budovy. Model pak představuje skutečnou předlohu stanice postavenou podle c. a k. výkresů, kterých je na našich dráhách značné množství.