Zahradní železnice

Zahradní železnice nad Mniší horou

Fotogalerie roku 2003 - prapočátky provozu

Zahradní železnice - Hl. Stránka > Fotogalerie > Fotogalerie 2003 - prapočátky provozu


Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice
Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice
Fotogalerie roku 2003 zobrazuje provoz dráhy ještě na vodorovné travnaté ploše v parku Lužánky. Tráva se dostávala do ložisek vozů, popřípadě zachytávala vozy i lokomotivy za stupačky a jiné vyčnívající detaily. Jízda modelů byla poměrně divoká s častým převrácením nebo zastavením. Zde se jako kolejivo osvědčily hranolové mosazné profily na podkladnicích z černého plastu. Tráva se pak hůře dostávala do ložisek vozů a nedocházelo tolik ke znepojízdnění souprav.


Zahradní železnice - Hl. stránka