Zahradní železnice

Zahradní železnice nad Mniší horou

Fotogalerie roku 2018

Zahradní železnice - Hl. Stránka > Fotogalerie > Fotogalerie 2018


Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice
Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice
Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice
Fotogalerie 2018 zobrazuje zahradní železnici již v jejím novém působišti na zahradě na Rakovci. Jak je patrno z obrázků galerie 2018, nová železnice je vedena ve vodorovné niveletě a má asi cca. 30m kolejí. Stávající kolejiště se bude ještě rozšiřovat o traťový úsek se stoupáním pro zkoušení trakčních i vlečených vozidel. Pro značný stín na zahradě jsou pořízené snímky poněkud tmavší. Během léta, kdy bude světelných paprsků přibývat by se kvalita obrázků měla zlepšovat.