Zahradní železnice

Zahradní železnice nad Mniší horou - Rakovec

Provozní a návštěvní řád zahradní železnice

Zahradní železnice - Hl. Stránka > Provozní řád

Zahradní železnice
Návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní řád zahradní železnice. Vstupem do areálu návštěvník potvrzuje souhlas s pravidly návštěvního řádu. Protože se dráha provozuje bez sponzorů a dotací výhradně za své, nelze uplatnit žádné slevy vstupného (TP, ZTP, důchodce, skupina). Vstup psů je povolen do areálu s výslovným souhlasem provozovatele a to za použití náhubku a vodítka. Zakazuje se také trhání ovoce a veškerých rostlinných plodů v areálu z důvodů nebezpečí otravy. V případě hrubého porušení pravidel řádu je provozovatel oprávněn tohoto návštěvníka vykázat z areálu zahradní železnice. Provozovotel si také vyhrazuje změnu či úplné zrušení provozních termínů a to zprávou na internetu nebo zprávou na bráně areálu zahradní dráhy.